Условия за ползване

Условия за ПолзванеОБЩИ УСЛОВИЯ  НА АДВАНСЕД БИЗНСЕС СИСТЕМИ ЕООД за взаимоотношения с клиенти-потребители (по силата на закона за защита на потребителите), сключили договор от разстояние

 

Правни ограничения. Условия за употреба

ВНИМАНИЕ! МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ, ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ КОРПОРАТИВНИЯ WEB САЙТ НА Адвансед Бизнес Системи ЕООД.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА WEB САЙТA ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ WEB САЙТ.

 

Адвансед Бизнес Системи ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.8, ЕИК 831536250.

Общите условия са задължителни за Адвансед Бизнес Системи ЕООД  и потребителите на предоставяните стоки и услуги.

Потребителят има право да се откаже в срок от седем работни дни от сключването на сделката с Адвансед Бизнес Системи ЕООД  единствено и само в случаите, когато продуктът не е използван и е във вид и количество, което не се различава от това при получаването на продукта и неговата оригинална опаковка не е нарушена. Върнатата пратка трябва да е придружена от подписани копия на фактурата и стоковата разписка, които  трябва изрично да се предадат на куриерска фирма срещу подпис.

Връщането на продукта става чрез куриерска фирма, за сметка на клиента или лично в офиса на Адвансед Бизнес Системи ЕООД на адрес: гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл.8.

Адвансед Бизнес Системи ЕООД гарантира връщането на заплатената от потребителя сума, без стойността на куриерската услуга за връщането на продукта.

Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма, както и да внася при нужда промени в тези данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Адвансед Бизнес Системи ЕООД има право да откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги. Адвансед Бизнес Системи ЕООД се задължава да не предоставя и отстъпва на трети лица данните на Потребителя.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Доставката на избраните продукти е както следва:

  • За поръчки над 50 лева
    - за района на гр. София доставката е безплатна
    - извън района на гр. София цената зависи от стойността на поръчката - до 250 лв. доставката е за сметка на клиента; над 250 лв. - за сметка на Адвансед Бизнес Системи ЕООД
  • За поръчки до 50 лева
    - за района на гр. София се начисляват транспортни разходи в размер на 7,20 лв.
    - извън района на гр. София доставката е по куриер за сметка на клиента с наложен платеж.

Плащането се извършва съгласно ЗЗП (Закон за защита на потребителите), в случай че няма допълнително договаряне между двете страни. 

       1. Използване на сайта

Адвансед Бизнес Системи ЕООД ви оправомощава да  зареждате  и разглеждате материалите от този Web сайт (\\\"Сайт\\\") само за лична, нетърговска употреба, при условие че запазите всички авторски права и съответните означения, както и принадлежащи на други такива върху съответните копия на материалите. Материалите на този Сайт не могат да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Забранена е употребата на тези материали на друг Web сайт или мрежова компютърна среда с каквито и да било цели. Материалите на този Сайт са под закрилата на авторското право и всяка неоторизирана тяхна употреба може да наруши авторски права, права върху търговски марки или законови разпоредби. В случай че нарушите тези условия, правото ви да използвате този Сайт автоматично отпада и вие трябва незабавно да унищожите всякакви заредени или отпечатани материали.

2. Права и отговорности

МАТЕРИАЛИТЕ (ВКЛ. ВСИЧКИЯТ СОФТУЕР) И УСЛУГИТЕ В ТОЗИ САЙТ СА ОГРАНИЧЕНИ ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ТЯХ БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ, ВКЛ. ТЪРГОВСКИ ИЛИ ЦЕЛЕВИ, КАКТО И ТАКИВА ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. Задълженията на Адвансед Бизнес Системи ЕООД по отношение на продуктите и услугите му се управляват от съответните споразумения и нищо в този сайт не може да ги промени. Адвансед Бизнес Системи ЕООД също така не поема гаранция за точността и целостта на материалите, софтуера или услугите на този Сайт. Адвансед Бизнес Системи ЕООД може да прави промени в материалите и услугите на този сайт или в продуктите и техните цени по всяко време и без предупреждение. Материалите и услугите на този сайт може да са остарели и Адвансед Бизнес Системи ЕООД не се ангажира да ги актуализира.

3. Ограничение на отговорността

Адвансед Бизнес Системи ЕООД, НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ИЛИ ТРЕТИ ЛИЦА, УПОМЕНАТИ В ТОЗИ САЙТ, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ (В ТОВА ЧИСЛО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ ОТ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ОТ ЗАГУБА НА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕСА), ПРОИЗТЕКЛИ ОТ УПОТРЕБАТА, НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА ИЛИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ САЙТ, ДРУГИ WEB САЙТОВЕ, СВЪРЗАНИ С ТОЗИ САЙТ, ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ИНФОРМАЦИЯТА И УСЛУГИТЕ В КОЙТО И ДА Е ОТ ТЯХ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОСНОВАНИЕТО Е ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ПРАВОНАРУШЕНИЕ ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ФИГУРА, НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЕТО ИЛИ НЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СПРЯМО Адвансед Бизнес Системи ЕООД ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ТАКИВА ВРЕДИ ДА ВЪЗНИКНАТ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА МАТЕРИАЛИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ УСЛУГИ НА ТОЗИ САЙТ ДОВЕДЕ ДО НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЕРВИЗИРАНЕ, РЕМОНТ ИЛИ ПОПРАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, ВИЕ ПОЕМАТЕ ВСИЧКИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА. СЪОТВЕТНИТЕ ЗАКОНИ МОЖЕ ДА НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНИ ЩЕТИ, ЗАТОВА ТЕЗИ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

4. Използване на софтуер

Софтуерът, наличен за зареждане от този Сайт, е защитен с авторски права. КОПИРАНЕТО ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА СОФТУЕРА Е ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН ПРЕДВИДЕНИТЕ СЛУЧАИ В СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ.

5. Информация от потребителите

Адвансед Бизнес Системи ЕООД не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез Сайта. Всички материали, информация и други съобщения (\\\"Съобщения\\\"), излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Адвансед Бизнес Системи ЕООД няма никакви задължения по отношение на тези Съобщения. Адвансед Бизнес Системи ЕООД и посочените от него лица ще имат право да копират, разкриват, разпространяват, съобщават, инкорпорират или използват по друг начин съобщенията и всички съдържащи се в тях данни, изображения, звуци, текстове и др. за всякакви търговски и нетърговски цели. Работата с личната идентификационна информация, която изпращате на Адвансед Бизнес Системи ЕООД с цел получаването на продукти или услуги, е под закрилата на Защитата на личните данни и конфиденциалност на Адвансед Бизнес Системи ЕООД . Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение със законите в България.

 

6. Препратки към сайтове на трети лица

Препратките от този Сайт към Web сайтове на трети лица са предоставени единствено за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. Адвансед Бизнес Системи ЕООД не е прегледал всички тези сайтове на трети лица, не ги контролира и не поема отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. Адвансед Бизнес Системи ЕООД не налага или препоръчва, нито информацията, софтуера или други продукти или материали в тях, както и резултатите от използването им. Ако посетите някои от Web сайтовете, към които има препратки в този Сайт, вие правите това изцяло на свой собствен риск.

7. Препратки към Адвансед Бизнес Системи ЕООД

Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само според условията Адвансед Бизнес Системи ЕООД в Упътвания за препращане към Web сайтовете на и според приложимите закони.

9. Общи бележки

Адвансед Бизнес Системи ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. Нямате право да използвате, експортирате или реекспортирате материалите или услугите в този Сайт, нито техни копия и адаптации в нарушение на приложимите закони или разпоредби, включително, Адвансед Бизнес Системи ЕООД може да преразглежда тези Условия по всяко време, като актуализира тази публикация. Трябва да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, тъй като те са обвързващи за вас. Някои клаузи от тези условия могат да бъдат подтиснати от специално създадени други такива, които се намират на конкретни други страници в уеб сайта.

10.Упътвания за препратки към сайта на Адвансед Бизнес Системи ЕООД

Сайт с връзка към Web сайта на Адвансед Бизнес Системи ЕООД:

·                Може да сочи към съдържание на Адвансед Бизнес Системи ЕООД, но не и да го копира

·                Не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на Адвансед Бизнес Системи ЕООД

·                Не трябва да посочва неявно, че Адвансед Бизнес Системи ЕООД налага или препоръчва него или продуктите му

·                Не трябва да представя погрешно отношенията си с Адвансед Бизнес Системи ЕООД

·                Не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на Адвансед Бизнес Системи ЕООД

·                Не трябва да използва логото на Адвансед Бизнес Системи ЕООД без разрешение от Адвансед Бизнес Системи ЕООД

·                Не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

11. Защита на личните данни

Защитата на личните данни в интернет е от особено значение за бъдещето на електронния бизнес. Адвансед Бизнес Системи ЕООД демонстрира твърдата си решеност да отстоява сигурна и надеждна електронна търговия и неприкосновеността на личните данни на потребителите. Сайтът ни съдържа формуляри за поръчка, които Вие попълвате. Тези формуляри събират информация за Вас, която използваме, за да Ви изпратим пожеланата от Вас информация, каталог или продукти, новини, промоции и за да научим повече за посетителите на нашия уебсайт. Вие имате право по всяко време да откажете да получавате информация от нас. Ние декларираме, че няма да предоставяме под никаква форма информацията за Вашите лични данни на трети лица.

Като използвате този сайт, Вие давате съгласието си за събирането и използването на информацията по начина, описан в този документ. Ако решим да направим промени в политиката си по отношение на неприкосновеността на данните, ще публикуваме промените на тази страница, така че винаги да сте информирани каква информация събираме, как я използваме и кога и при какви обстоятелства я разкриваме.

Екипът на Адвансед Бизнес Системи ЕООД цени доверието, ко?